Tìm theo bản đồ MAP
Hợp tác & Phát triển
STT Tên trường, doanh nghiệp Logo Quan hệ hợp tác
Cơ sở đào tạo
01 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

02 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

03 Trường Đại học Ngoại thương Trường Đại học Ngoại thương

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

04 Trường Đại học Kinh tế quốc dân Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

05 Trường Đại học Thương mại Trường Đại học Thương mại

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

06 Trường Đại học Y Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

Cơ quan công quyền
07 Cục nhà trường Cục nhà trường

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

08 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

09 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

Doanh nghiệp
10 Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

11 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

12 Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

13 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng phát triển, trong tương lai không xa đối tác và Học viện Viettel sẽ cùng đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp cho Tổ quốc nhiều nhân tài cùng chung chí hướng trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc.

Bạn có nhu cầu tìm hiều về các sản phẩm và chính sách hợp tác cùng học viện Viettel. Bạn đang cần một đối tác phù hợp cho các hoạt động giáo dục hiện đại mang tầm vĩ mô. Hãy liên hệ chúng tôi

phone