Tìm theo bản đồ MAP
Giới thiệu

Cấu trúc bộ máy

Ban giám đốc học viện
-Đề xuất, tham mưu -Báo cáo, phân ánh, kiến nghị.
-Đề xuất tham mưu -Báo cáo, phân ánh, kiến nghị.
-Chỉ đạo, định hướng -Điều hành, giao nhiệm vụ, đánh giá
Các phòng chức năng
Các phòng nghiệp vụ
-Hỗ trợ nghiệp vụ
-Thực hiện các nhiệm vụ
Tầm nhìn
Tầm nhìn

Tầm nhìn phát triển Học viện Viettel đến 2025: “Xây dựng, phát triển Học viện Viettel thành một tổ chức đào tạo chất lượng cao; thực hiện đào tạo nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Tập đoàn, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số”.

Sứ mệnh
Sứ mệnh
Sứ mệnh

Tổ chức hoạt động đào tạo, nghiên cứu để xây dựng năng lực người Viettel, phát triển nguồn cán bộ quản lý và tri thức Viettel phục vụ phát triển Tập đoàn toàn cầu. Lưu giữ, truyền gene Viettel qua các thế hệ; tạo ra, hội tụ và lan tỏa tri thức.

Cơ sở vật chất

Quy mô khu ký túc xá của Học viện

Công trình Ký túc xá và nhà ăn Học viện Viettel thuộc Dự án Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel tại Hòa Lạc

-Diện tích khu đất: 4.157m2

-Diện tích xây dựng: 1.954m2

-Tổng diện tích sàn xây dựng: 10.933m2

Khu Ký túc xá, nhà ăn Học viện Viettel phục vụ cho hoạt động đào tạo, các sự kiện của Tập đoàn và cho nhu cầu làm việc, sinh hoạt của Học viện khi chuyển về trụ sơ mới.

Khu ký túc xá gồm 2 khối 5 và 9 tầng có 159 phòng ở các loại, quy mô ở 409 người:

+ Phòng VIP: 9 phòng 

+ Phòng 02 giường đơn: 100 phòng

+ Phòng 02 giường tầng: 50 phòng

ki-tuc-xa ki-tuc-xa

Toàn cảnh khu ký túc xá

kHU VỰC NHÀ ĂN

Được bố trí tại tầng 1, quy mô phục vụ ~400-450 người, có hệ thống quầy phục vụ tiệc buffet, có phòng ăn riêng dành cho mục đích tiếp khách của Tập đoàn.

phong-an

Phòng ăn riêng phục vụ tiếp khách của Tập đoàn

nha-an

Phòng ăn phục vụ CBCNV và Học viên

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

Hiện nay tòa nhà hiệu bộ và giảng đường của Học viện gồm 12 khối nhà giảng đường và văn phòng làm việc, 01 khu vực đào tạo VIP.

phone