Tìm theo bản đồ MAP

Hỗ trợ

-  Sản phẩm được thiết kế cho toàn bộ CBNV, đối tác, khách hàng có thể truy cập tìm hiểu, liên hệ, hợp tác, đăng ký sự kiện/hội thảo với Học viện...

-  Được thiết kế hình khối dạng box in box, hiệu ứng hover cho danh sách các trường thông tin và hiệu ứng frame animations sinh động trực quan, bắt mắt cho các phần nội dung hiển thị của trang để người dùng nhận biết nhanh và dễ dàng tương tác.

-  Sản phẩm triển khai trên Web và Wap cho người dùng.

-  Cấu trúc tổ chức Menu:

 1) Giới thiệu:

 • Lịch sử hoạt động.
 • Cấu trúc tổ chức, bộ máy lãnh đạo, …
 • Sứ mệnh, tầm nhìn.
 • Cơ sở vật chất.
 • Các lĩnh vực đào tạo.

2) Tin tức:

 • Tin nội bộ: dành cho CBNV đăng nhập mới xem được.
 • Tin hoạt động chung (public).

3) Sự kiện:

 • Thông tin sự kiện, diễn giả, đăng ký, thông báo.
 • Hội thảo.
 • Khóa học.
 • Sự kiện khác.

4)  Hợp tác & phát triển:

 • Các hoạt động hợp tác: giới thiệu hoạt động hợp tác (đào tạo, làm bài giảng, hội thảo) => Có nút liên hệ và đăng ký.
 • Sản phẩm kinh doanh gồm có khóa học, gói cước By Day Learning, bài giảng => nút liên hệ, đăng ký, đặt hàng.

5) Ứng dụng

 • Hệ thống đào tạo trực tuyến: https://elearning.viettel.vn/
 • Chương trình mỗi ngày một bài học By Day Learning.
 • Công cụ hỗ trợ hợp tác đào tạo, hội thảo, tư vấn (quản lý bài học microlearning kết hợp ATM).

6) Liên hệ (chung):

 • Gửi thông tin họ tên, email, sđt, nội dung cần trao đổi.
 • ĐẦU MỐI HỖ TRỢ KỸ THUẬT
   Di động: 0989095593 - Mr Đinh Anh Tuấn
   Email: Tuanda4@viettel.com.vn
 • ĐẦU MỐI HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH
   Di động: 0979313666 - Mrs Hải Yến
   Email: Yendth2@viettel.com.vn
 • ĐẦU MỐI HỖ TRỢ HỢP TÁC ĐÀO TẠO
   Di động: 0983181888 - Mrs Hằng Nga
   Email: Nganth2@viettel.com.vn

7) Đăng nhập:

 • Người dùng cho phép Sign up để đăng ký thông tin bao gồm “First Name”, “Last Name”, Email, Password, SĐT hoặc chỉ là khách vãng lai và xem tin tức 
phone